Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Trung tâm Phục vụ Hành chính công: Phân công tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (Thời gian từ 21/11/2022 đến 30/12/2022)

23/11/2022 - 15:38

Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-VP ngày 14/10/2022 về việc thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (gọi tắt là Tổ hướng dẫn), Trung tâm Phục vụ Hành chính công thông báo phân công trực tổ hướng dẫn, cụ thể như sau:

1. Địa điểm trực

a) Hỗ trợ trực tiếp tại Trung tâm PVHCC

STT

Cơ quan, đơn vị

Họ tên thành viên trực

Phân công đầu mối

Chính thức

Dự phòng

TUẦN 1 (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11)

 

Sở Công Thương

Võ Đông Phương
(0937.392.309)

 

Trưởng Nhóm

Sở Văn hóa và Thể thao

Phan Trinh Nữ
(035.912.2239)

Trần Thị Thùy Dương
(0906.877.009)

 

Sở Nội vụ

Trần Thanh Xuân
(0938.741.801)

Lê Anh Vũ
(0916.867.247)

 

Sở Y tế

Nguyễn Thị Kim Ngân
(0889.033.054)

 

 

Sở Tư pháp

Phạm Quốc Vinh
(0368.314.696)

Hồ Thị Tâm
(0962.654.346)

 

TUẦN 2 (từ ngày 28/11 đến ngày 02/12)

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngô Thanh Quang Sang
(0931.171.195)

Trần Công Minh
(0919.813.311)

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Ngọc Hòa
(0949.495.679)

Bùi Thị Thu Cúc
(0915.683.239)

 

Sở Nội vụ

Lưu Nguyễn Ngọc Nhi
(0934.010.084)

Lê Huy Sơn
(0933.611.886)

Trưởng Nhóm

Sở Du lịch

Nguyễn Chí Thành
(0908.901.329)

 

 

Sở Xây dựng

Lê Hữu Lộc
(0989.830.429)

Hồ Quốc Khang
(0899.777.517)

 

TUẦN 3 (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12)

 

Sở Lao động TBXH

Lê Thị Hường
(0977.044.376)

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đặng Trương Hoàng Khôi
(0906.678.876)

Trần Thiện Nhâm
(0962.646.677)

Trưởng Nhóm

Sở Khoa học và Công nghệ

Trần Thị Kim Liên
(0903.044.053)

Phạm Ngọc Thái
(0982.141.229)

 

Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Kim Ngũ Nương (0399.906.179)

Trương Minh Hoàng
(0908.388.879)

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dương Minh Tùng
(02543.852.401 -
0977.001.248)

 

 

TUẦN 4 (từ ngày 12/12 đến ngày 16/12)

 

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thị Vân Anh
(0976.905.015)

Vũ Thị Ánh
(0938.235.709)

 

Ban Quản lý các KCN

Diệp Phi Sơn
(02543.816.640  - 0763.631.357)

 

Trưởng Nhóm

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Phượng
(0902.199.152)

Bùi Thị Tường Vy
(0386.141.717)

 

Sở NN và PTNT

Bùi Thị Thương
(0333.453.599)

Lê Thị Tuyết Nhung (0945.867.272)

 

Ban Dân tộc

Nguyễn Xuân Huy
(0971.229.197)

 

 

TUẦN 5 (từ ngày 19/12 đến ngày 23/12)

 

Sở Tài chính

Lê Thị Hòa
(0944.099.783)

 

 

Sở Giao thông vận tải

Trần Thọ Trường
(0984.710.100)

Trương Minh Hoàng (0908.388.879)

Trưởng Nhóm

Công an tỉnh

Lê Thị Thu Cúc
(0938.439.879)

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Trung Tín
(0944.175.648)

Đặng Trương Hoàng Khôi (0906.678.876)

 

Sở Tư pháp

Mai Thị Hồng
(0348.659.989)

Bùi Lê Minh Tuấn
(0783.392.233)

 

TUẦN 6 (từ ngày 26/12 đến ngày 30/12)

 

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thị Thùy Liên
(0906.671.139)

Nguyễn Thị Quyên
(0916.477.667)

 

Sở Văn hóa và Thể thao

Phan Trinh Nữ
(035.912.2239)

Trần Thị Thùy Dương (0906.877.009)

Trưởng Nhóm

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Loan
(0985.090.523)

 

 

Sở Công Thương

Võ Đông Phương
(0937.392.309)

Lê Hữu Lộc
(0989.830.429)

 

Sở Nội vụ

Đỗ Tây Phong
(0962.572.576)

Nguyễn Thị Thanh Huyền (0902.609.078)

 

b) Trực hỗ trợ từ xa qua điện thoại

Bao gồm các công chức, viên chức còn lại (theo Quyết định số 80/QĐ-VP ngày 14/10/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh) sẽ trực từ xa để hướng dẫn, hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hồ sơ trực tuyến qua điện thoại. Số điện thoại liên lạc (di động) sẽ được công khai tại trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công, trên Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh và các phương tiện thông tin khác.

2. Yêu cầu đối với thành viên Tổ hướng dẫn

- Các thành viên Tổ hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chung các lĩnh vực; ưu tiên thành viên của cơ quan nào hỗ trợ trực tiếp lĩnh vực đó. Hình thức: sử dụng 05 máy vi tính, máy scan bố trí sẵn tại bàn hướng dẫn; kết hợp với các thiết bị di động thông minh của tổ chức, công dân… để hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch trực tuyến.

- Trong trường hợp Thành viên chính thức vắng thì chủ động thông báo cho thành viên dự bị trực thay; trường hợp thành viên dự phòng không trực được thì báo cáo Lãnh đạo sở, ban, ngành cử thành viên khác. Trưởng mỗi Nhóm có trách nhiệm phân công, điều phối cụ thể thành viên; tổng hợp các ý kiến của tổ chức, công dân và thành viên trong Nhóm để báo cáo Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

- Thành viên hỗ trợ từ xa mở điện thoại thường xuyên trong giờ làm việc; tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ tối đa để tổ chức, công dân có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận lợi.

- Thành viên Tổ hướng dẫn chủ động tìm hiểu, nắm bắt đầy đủ, chính xác Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình; đề nghị công chức, viên chức liên quan khác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ, giải đáp cho tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính.

- Nắm bắt các thao tác cụ thể trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (gồm: đăng ký, đăng nhập tài khoản, tạo lập, gửi hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ, đóng góp, nhận xét….) để hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân.

Trong quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện, báo cáo để xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, công dân để tiếp thu hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, quy trình thủ tục hành chính.

Giao đồng chí Đặng Minh Nam – Chuyên viên (Số điện thoại liên hệ: 0988.543.826) làm đầu mối thể theo dõi, hỗ trợ các thành viên Tổ hướng dẫn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

+ Đính kèm

- Bảng phân công tổ hướng dẫn, hỗ trợ

- Phụ lục danh sách tổ hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến


Đánh giá: