Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

21/08/2022 - 14:22

UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực một số nhiệm vụ để đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn quản lý thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó, tập trung cho các lĩnh vực y tế, giáo dục; hướng dẫn các cơ sở giáo dục sau phổ thông, các đơn vị cung cấp điện, cấp nước, dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp cung cấp số liệu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách hoặc số liệu của đơn vị về đầu mối là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh theo định kỳ 6 tháng/năm và đột xuất đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian quy định.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tăng cường sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8346/UBND-VP ngày 15/7/2022.

4. Đề nghị Tỉnh Đoàn triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu tiên phong chuyển đổi số” năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh thực hiện tốt công tác thanh toán điện tử liên ngân hàng trên toàn địa bàn và vận hành hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến online hiện đại đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn. Việc thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 2.243 món với doanh số là 37.621 tỷ đồng; thanh toán tập trung với doanh số là 6.823 tỷ đồng; thanh toán từng lần đạt 1.554 món với doanh số là 25.183 tỷ đồng.

Việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) qua các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn cũng đạt được những kết quả tích cực. Số lượng giao dịch lũy kế từ đầu năm đạt 42,5 triệu giao dịch (tăng 30,77% so với cùng kỳ năm trước), giá trị giao dịch đạt 1.358.722 tỷ đồng (tăng 26,73% so với cùng kỳ năm trước), số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM là 746.804 khách hàng cá nhân/tổ chức.

Cùng với việc đẩy mạnh TTKDTM qua các chi nhánh NHTM, NHNN chi nhánh tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh và các Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) khi triển khai các sản phẩm, dịch vụ TTKDTM hướng đến đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ, doanh nghiệp siêu nhỏ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, NHCSXH chi nhánh tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách với dư nợ đến 30/6/2022 đạt 3.575 tỷ đồng với 71.196 khách hàng còn dư nợ theo 12 Chương trình tín dụng chính sách, tăng 9,5% so với cuối năm 2021. Các QTDND trên địa bàn triển khai các sản phẩm cho vay với giá trị nhỏ, kỳ hạn và phương thức trả nợ linh hoạt theo khả năng và tình hình tài chính của các đối tượng vay vốn; thực hiện cho vay không có tài sản bảo đảm với mức lãi suất ưu đãi đối với các đối tượng không phải là thành viên nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn (đặc biệt là người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ) với dư nợ đến 30/6/2022 đạt 423 tỷ đồng, tăng 8,46% so với cuối năm 2021.

Các công ty viễn thông (Viettel, VNPT, Mobifone, FPT) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện mở mới 14.150 tài khoản ví điện tử. Số lượng tài khoản ví điện tử do các đơn vị quản lý đến 30/6/2022 là 59.700 tài khoản, tăng 31% so với cuối năm 2021…

Song song đó, NHNN chi nhánh tỉnh cũng thực hiện kịp thời và có hiệu quả các hoạt động khác trong TTKDTM như: công tác chỉ đạo điều hành; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa, đảm bảo an toàn, bảo mật, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng; phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử; đẩy mạnh thanh toán điện tử trong dịch vụ hành chính công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; công tác thông tin, tuyên truyền…

(Nguồn: CV số 10150/UBND-VP; BC số 2079/BC-BRI)


Đánh giá: