Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, bệnh viện, cơ sở y tế

14/06/2022 - 19:34

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, với quan điểm nhằm thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai; thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân.

Mục tiêu năm 2022, 50% trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; 50% trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác; Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đạt 50%.

Kế hoạch đề ra 03 nội dung, nhiệm vụ đó là, (1) hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo; (2)hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các bệnh viện, cơ sở y tế; (3) đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, bệnh viện, cơ sở y tế qua đó giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh bám sát các nhiệm vụ vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời chủ trì thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến kiến thức về các hành vi lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, các bệnh viện, cơ sở y tế.

(Nguồn: Kế hoạch số 104/KH-UBND)

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh tỉnh, tính đến ngày 31/5/2022, số lượng tài khoản ngân hàng tại các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh đã mở được là 1.425.364 tài khoản, trong đó có 102.651 tài khoản là của học sinh, sinh viên; số lượng tài khoản ví điện tử mở được tại các công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh là 56.455 tài khoản.

Đánh giá: