Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Sơ kết công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chương trình phối hợp gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

30/06/2023 - 10:23

            Chiều ngày 28/6, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chương trình phối hợp và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phan Thị Kiếm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND phường, Trưởng, phó MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng, Bí thư các chi bộ và tổ trưởng, phó các tổ dân vận khu phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Dân vận của Đảng, công tác Quy chế dân chủ, Chương trình phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường. Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng gần dân, tôn trọng và có trách nhiệm với Nhân dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử được đẩy mạnh, từng bước hiện đại hóa cải cách hành chính. Chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang với Khối Dân vận Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và hội quần chúng được thực hiện chặt chẽ; kịp thời động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn phường đã được các tổ chức, đoàn thể phường, Cấp ủy các chi bộ và Tổ Dân vận các khu phố hưởng ứng tích cực; nghiên cứu, xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Qua triển khai có 14 mô hình, 01 điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện; trong đó, có 05 mô hình, 01 điển hình cấp thành phố và 09 mô hình cấp phường.

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Kiếm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn phường. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị Khối Dân vận Đảng ủy, UBND, MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng, Cấp ủy các chi bộ và Tổ dân vận các khu phố tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chương trình phối hợp; nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ phường đã đề ra./.


Đánh giá: