Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Thông báo số 1318/TB-UBND v/v tổ chức cấp căn cước công dân vào ngày thứ 7 và chủ nhật tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Bà Rịa.


Đánh giá: