Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Công văn 952/UBND ngày 24/10/2023 của UBND phường Phước Hưng về việc Tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.

25/10/2023 - 15:46

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ–UBND ngày 24/02/2023 của UBND phường Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường Phước Hưng năm 2023;

Nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn;

          1. Nội dung: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp về đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn.

2. Thời gian: Vào lúc 14h00, ngày 26/10/2023 (Chiều thứ năm)

3. Địa điểm: Hội trường UBND phường Phước Hưng

 


Đánh giá: