Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Thông báo số 114/TB-UBND ngày 21/10/2023 của UBND phường Về việc tổ chức mở tài khoản ngân hàng miễn phí, cài đặt và sử dụng dịch vụ ký số công cộng, kích hoạt định danh Mức độ 2

26/10/2023 - 15:32

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Bà Rịa, UBND phường tổ chức mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho người dân, kết hợp thực hiện kích hoạt định danh Mức độ 2 và cài đặt dịch vụ ký số công cộng thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công.

            Thời gian thực hiện: Từ  08 giờ đến 11 giờ 30,  ngày 28 /10/ 2023 (Sáng thứ bảy) Tại Hội trường UBND phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa (số 312, đường 27/4, phường Phước Hưng.

          Khi đi nhớ đem theo thẻ Căn cước Công dân

UBND phường Phước Hưng thông báo đến toàn thể nhân dân được biết để thực hiện theo thời gian, địa điểm nêu trên.


Đánh giá: