Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Sơ kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

30/06/2023 - 10:29

Ngày 23/6/2023 tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phước Hưng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự Hội nghị có đ/c Ngô Văn Chiến – Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc và hơn 80 đ/c đại diện đảng viên Đảng bộ phường. Chủ trì hội nghị đ/c Trần Văn Sen – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm thực hiện. Các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ Nhân dân, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đặc biệt triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác phát triển Đảng 06/08 đảng viên (đạt 75% KH). Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 6 tháng đầu năm 2023 Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 06 cuộc đối với 06 tổ chức Đảng và 06 đ/c Bí thư chi bộ (đạt 66,66%). Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường đăng ký, thực hiện 14 mô hình, 01 điển hình “Dân vận khéo” nhằm nâng cao chất lượng phường văn minh đô thị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Ngô Văn Chiến – UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Phước Hưng trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để thời gian tới Đảng bộ phường thực hiện tốt hơn.

Đ/c Trần Văn Sen – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023: Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế - xã hội năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch tập thể và cá nhân đã đăng ký theo chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả và sức lan tỏa; tham gia tích cực Hội thi “Dân vận khéo” thành phố. Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, ngày Thành lập Hội của các đoàn thể; hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2023.


Đánh giá: