Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Lãnh đạo

1 Trần Văn Sen Bí thư Đảng ủy
Số điện thoại: 0909.673838
Email: sentv@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
2 Phan Thị Kiếm Phó Bí thư Đảng ủy
Số điện thoại: 0907.929199
Email: kiempt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
3 Lê Hữu Hiền Phó chủ tịch HĐND
Số điện thoại: 0919.184086
Email: hienlh@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
4 Nguyễn Thị Lệ Quyên Phó Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0889.026989
Email: quyenntl@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
5 Mã Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0907.344125
Email: kienmt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: