Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Leader

1 Tran Anh Kiet Secretary of Party Committee
Phone: 0938.441347
Email: kietta@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
2 Phan Thi Kiem Deputy Secretary of Party Committee
Phone: 0907.929199
Email: kiempt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
3 Le Huu Hien Deputy Chairman of People's Council
Phone: 0919.184086
Email: hienlh@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
4 Chau Hoai Han Chairman of the People’s Committee
Phone: 0909.862201
Email: hanch@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
5 Nguyen Thi Le Quyen Deputy Chairwoman of People’s Committee
Phone: 0889.026989
Email: quyenntl@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
6 Ma Trung Kien Deputy Chairman of People’s Committee
Phone: 0907.344125
Email: kienmt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope: