Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn phường
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, chiều ngày 8/11/2022, UBND phường Phước Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 85 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường.
Xem thêm
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn phường
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, chiều ngày 8/11/2022, UBND phường Phước Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 85 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường.
Xem thêm
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn phường Phước Hưng
Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND phường Phước Hưng về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn phường Phước Hưng. Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/10/2022, UBND phường tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn địa bàn phường.
Xem thêm